201202092200 – Reality TV Shows

Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit yung mga na vote out sa mga bumoto sa kanila… hindi ba nila inaalam ang mechanics ng show bago sila sumali? Ang o-o-A!!! sasalisali sabay pikon naman kapag natalo. tsk tsk tsk!