Research shows that men who kiss their wives before leaving for work have better health, live longer & make more money than those who don’t.

Man enters bank with gun. “I’ll rob every man, I’ll kiss every woman.” One of the men was with his wife said:
“You may rob all men, but you’re not going to kiss all the ladies! ” Wife punched him & said, “Leave him alone, George. He’s robbing the bank.”

Research shows that men who kiss their wives before leaving for work have better health, live longer & make more money than those who don’t.

Source: Francis Kong Facebook Post

Though I’m still single… Funny but it seems true.

Toddler ran over by a couple cars and nobody helps in China

Oh! galit kayo sa mga Chinese? bakit? dahil walang pumansin sa bata? dahil walang paki-elam ang mga dumadaan? Sa tingin mo? anong pinag-kaiba natin sa kanila? May ginagawa ba tayo? tumutulong din ba tayo sa mga batang nakikita natin sa lansangan? binibigyan din ba natin sila ng pagkakataon mabuhay?

Masyado tayong mag react sa mga ganitong mga napapanood natin… minsan pa eh nag papakita pa tayo ng galit. pero mismong sa sarili natin… wala rin naman tayong ginagawa para sa mga kabataaang nasa paligid natin.