Ahahahaaaay!!!

image

Minsan… Kung sino pang relihyoso… sya pang napaka malisyoso.