17.392Liters nalang ang 1000pesos na Unleaded

image