Ngayon naintindihan ko na kung bakit sabi nila “Matulog ka ng tanghali para tumangkad”

The Sunset View
The Sunset View

 

 

Yan ang langing sambit ng aking mga magulang nung bata ako. Hindi ko malaman kung anong kuneksyon ng pagtulog sa pagtangkad. Pero ito lang ang napatunayan ko base sa aking karanasan… Dapat matulog ng tanghali habang bata at pwede pa. dahil sa pagtanda mo… hindi mo na magagawa ito.