Generic User Management System : using CodeIgniter and jQuery

image

Ang Generic User Management System na una na nating nagamit sa pag maintain ng Postfix-MySQL accounts, Asterisk PABX at ibat iba pa ay magkakaroon na ng pangatlong bersion. Ngayon, gumamit na tayo ng CodeIgniter as framework at jQuery para sa UI.

Inaasahan po na matapos ang stable release ngayong October. kaya abangan!