San gawa si http://drayber.com? Syempre #OpenSource!

image

Ang drayber.com ay gawa sa pinagsama samang free/open-source software na:

linux, apache, mysql, php, codeigniter, jquery. At sa pamamagitan ng inspirasyon at mainit na kape… pinagsama sama natin ang mga upang magkaroon ng http://drayber.com

Gumamit din tayo ng isang teknik na kung saan mapapababa ang pag gamit ng database upang sa gayon ay bumilis ang pag load ng website.

Ang drayber.com ay GPL at mananatiling libre at walang patalastas.

Salamat po!