Mt Purgatory, Mangisi, Bokod, Benguet, Philippines

PANORAMIC

Napagod… hiningal… nangalay… nabasa… gininaw… nanghina… inantok… pero sulit na sulit!!! umakyat (ako gumapang) sa Mt Purgatory kasama ang Tingguian Tribe nung nakaraang Feb 23-24 2013.

image

image

image
image