Surbetes na may waffle stick at tsoko syrup

image

surrraaaaap!!!