To my dearest inaanak at pamangkin…

To my dearest inaanak at pamangkin,

Pagpasensyahan nyo na at wala akong binalot na regalo o sobreng maiaabot ngayong disyembre.  Ang maibabahagi ko lang sa inyo ay mga pangaral at karanasan na magagamit nyo sa inyong pagtanda.

Matuto sana kayo at lumaking marunong magpasalamat at magkaroon ng malasakit sa kapwa.  Lalo na ang pagpapasalamat sa inyong magulang na gagawin at ibibigay ang lahat maitaguyod lang ang inyong pagaaral at mamuhay ng sapat o higit pa sa buhay na naranasan nila. At ang malasakit sa kapwa at pagaalay ng sarili sa kapakanan ng mga mas nangangailangan.

Sa inyong pagtanda, naway maibahagi nyo rin ang mga karanasanan at pangaral sa susunod na henerasyon at maging mabuting ehemplo sa kapwa.

Muling bumabati ng season greetings at happy new year!

Nagmamahal,

Ninong Macky/Macoy