[Update] +CBTI Project : Books and School Supplies for Manila Boys’ Town

image

Sa mga malapit po sa Project 4, Quezon City na gustong magpadala ng kanilang tulong. Maaari nyo rin pong dalhin sa:

Dr Nelson
Emerald Tower,
JP Rizal Street,
Project 4, Quezon City
Mobile: 0916 45631 85

Please send SMS first daw po bago po mag drop-by… para ma assist.
Maraming salamat po!! 🙂