Daraitan Fun Climb : March 9-10 2013

Panoramic

Kasama ang MDSCSI ICT Core team at Pangkat ng Kartonistang Mangaakyat.